translation of "Web Style Sheets home page"
original document: http://www.w3.org/Style/
translation: Miguel Segura

Tingui en compte que les següents pàgines contenen contingut traduït de la pàgina web principal de W3C CSS. El contingut original està protegit per drets d’autor, faci el favor de llegir les notes a la part superior de cada página. El traductor solament té el dret d’auto de les traduccions fetes. El traductor agraeix a les següents persones el seu ajut: CSS, Forum. El traductor no pot donar cap garantia de què la traducció estigui lliure d’errades, l’únic document actualitzat és el document original en Anglès de W3C. Els comentaris del traductor es tenen en compte de manera especial però no són part del document original.

Fulls d'estil web
pàgina principal

(Aquesta pàgina utilitza fulls d'estil CSS)

Què hi ha de nou?

Què són els fulls d'estil?

Retalls de diari

Conferències

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM i SAC

“És d'esperar, que les innovacions futures de la web imitaran l'exemple establert per part del Web Consortium amb la seva feina amb els CSS”

— Jakob Nielsen

Què hi ha de nou?

Consulti les seccions “què hi ha de nou?” de CSS i XSL.

Què són els fulls d'estil?

Els fulls d'estil descriuen com es presenten els documents a les pantalles, impresos, o potser com es pronuncien. W3C ha promogut activament la utilització de fulls d'estil a la web des d'ençà que es va fundar el Consortium el 1994. L' activitat d'estil ha produït nombroses Recomanacions W3C (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS es posa en pràctica molt sovint especialment als navegadors.

Afegint fulls d'estil a documents estructurats a la web (p.ex. HTML), autors i escriptors poden influir a la presentació de documents sense sacrificar la independència del dispositiu o afegir noves etiquetes HTML.

La manera més fàcil de començar a experimentar amb fulls d'estil és trobar un navegador que suporti CSS. A la llista de distribuciò es porten a càrrec debats sobre els fulls d'estil www-style@w3.org i a comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

L' Style Activity també està desenvolupant XSL, que està format d'una combinació de XSLT i “Formatejat d'objectes” (XSL-FO).

Per què dos llenguatges de full d'estil?

Té dubtes de quin escollir? Llegir "CSS & XSL"

El fet de que W3C hagi desenvolupat XSL a més de CSS ha provocat alguna confusió. Per què desenvolupar un segon llenguatge de full d'estil quan els encarregats de posar-la a la pràctica no han acabat encara la primera? La resposta es pot trobar a la taula de sota:

CSS XSL
Es pot utilitzar amb HTML? si no
Es pot utilitzar amb XML? si si
Llenguatge de transformació? no si
Sintaxi CSS XML

Les úniques característiques són que CSS es poden utilitzar per l'estil de documents HTML i XML. XSL, per altra banda, pot transformar documents. Per exemple, XSL es pot utilitzar per transformar dades XML a documents HTML/CSS al servidor web. D'aquesta manera, ambdós llenguatges es complementen i es poden utilitzar al mateix cop.

Tots dos llenguatges es poden utilitzar per definir l'estil de documents XML.

CSS i XSL utilitzen el mateix model de formateig bàsic i amb això els dissenyadors tenen accés a les mateixes característiques de formateig en tots dos llenguatges. W3C treballarà dur per garantir que estan disponibles les aplicacions interoperables del model de formateig.

Hi ha disponible una nota W3C sobre "Utilitzar XSL i CSS junts".

Retalls de diari

Si el tema es nou per vostè, voldrà començar llegint alguns retalls de diari sobre fulls d'estil:

Visiti les pàgines CSS i XSL per veure més articles (i més recents).

CSS

La informació sobre els botons a la part inferior està disponible a la pàgina del botó i al validador CSS.

Cascading Style Sheets (Fulls d'estil en cascada) (CSS) es un mecanisme de full d'estil que ha estat desenvolupat específicament per complir les necessitats dels dissenyadors web i els usuaris.

XSL

W3C té un grup de treball per desenvolupar el llenguatge eXtensible Style Language (XSL) (llenguatge de full d'estil extensible). XSL es basa amb DSSSL i CSS i està principalment dirigit a dades XML altament estructurats que p.ex. necessiten un reordenament d'elements abans de la presentació. Per més informació sobre XSL consulti la pàgina de recursos W3C XSL.

DSSSL

DSSSL és una transformació en arbre de document i llenguatge d'estil amb molts seguidors dins de la comunitat SGML. Recursos DSSSL a la web:

CSS-DOM i SAC

Es pot crear i editar un arxiu CSS “manualment,” és a dir, amb un editor de text, però també pot escriure un programa amb ECMAscript, Java o algun altre llenguatge, que manipula un full d'estil. Aquest es un fet tan comú, que hi han llibreries de software de funcions útils disponibles. Per ajudar amb la transferència d'aquest programa i llibreries a diferents plataformes informàtiques, W3C ha desenvolupat una especificació denominada CSS-DOM, que defineix una conjunt de funcions que totes les llibreries d'aquests tipus han d'oferir.

El model d'objecte de document CSS és un API (Abstract Programming Interface) (interfície de programació abstracta) per manipular CSS (i fins a cert punt també d'altres llenguatges d'estil) de dins d'un programa. Un API és una especificació d'una llibreria de software Pot veure-la com un manual: descriu les funcions i els seus paràmetres, però no conté el codi actual.

Hi han moltes llibreries CSS-DOM disponibles, per diferents plataformes. Moltes d'elles són gratuïtes. Molts navegadors tenen una llibreria integrada CSS-DOM, per utilitzar-la amb programes ECMAScript.

SAC (Simple API for CSS) (API bàsic per CSS) és un complement per CSS-DOM. El CSS-DOM conté funcions per manipular un full d'estil després d'haver estat carregat a la memòria, les funcions definides per el SAC ajuden analitzant un full d'estil, és a dir, amb la transferència d'un full d'estil d'un arxiu dins de la memòria.

El CSS-DOM és una recomanació W3C. SAC és un projecte en desenvolupament. Hi ha software (no navegadors) llistat a la pàgina de resum CSS .

Conferències, tallers, investigació

L'equip W3C i representants de membres W3C sovint ofereixen presentacions.

HTML dinàmic

L'HTML dinàmic és un terme utilitzat per descriure pàgines HTML amb contingut dinàmic. CSS és un dels tres components a l'HTML dinàmic, els altres dos són el propi HTML i JavaScript (que s'està normalitzant amb el nom EcmaScript). Els tres components estan units amb DOM, el model d'objecte de document.

Recursos relacionats

CSS Vàlid
CSS!

Bert Bos, W3C Activitat d'estil cap
Webmaster
Darrera actualització: $Data: 15/07/2010 15:35:29 $ GMT

Copyright  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)