translation of "Cascading Style Sheets home page"
original document: http://www.w3.org/Style/CSS/
translation: Miguel Segura

Tingui en compte que les següents pàgines contenen contingut traduït de la pàgina web principal de W3C CSS. El contingut original està protegit per drets d’autor, faci el favor de llegir les notes a la part superior de cada página. El traductor solament té el dret d’auto de les traduccions fetes. El traductor agraeix a les següents persones el seu ajut: Liveticker, Forum. El traductor no pot donar cap garantia de què la traducció estigui lliure d’errades, l’únic document actualitzat és el document original en Anglès de W3C. Els comentaris del traductor es tenen en compte de manera especial però no són part del document original.

Fulls d'estil en cascada
pàgina principal

(Aquesta pàgina utilitza fulls d'estil CSS)

Què hi ha de nou?

Aprendre CSS

Navegadors CSS

Eines d'autor

Especs, 1, 21, 3

Integració de programes de prova CSS

Estils centrals W3C

També: informació per desenvolupadors, SAC, traduccions, grup de treball

(saltar a la següent secció)

Cascading Style Sheets (Fulls d'estil en cascada) (CSS) es un mecanisme senzill per afegir estil (p.ex. tipus de lletra, colors, espais) als documents web. Tutorials, llibres, llistes de distribució per usuaris, etc. es poden trobar a la pàgina “aprendre CSS”. Per informació bàsica sobre fulls d'estil, consulti la pàgina Fulls d'estil web. A la llista de distribució (arxivat) www-style@w3.org es duen a terme discussions sobre CSS (i alguns cops al blog CSS) i a comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

Què hi ha de nou?

(saltar a la següent secció)

(Per notificacions sobre noves especificacions CSS (esborranys), consulti “treball actual CSS.”)

Res a afegir? Feu- m'ho saber!

Navegadors CSS

(saltar a la següent secció)

La manera més fàcil de començar a experimentar amb fulls d'estil és descarregar un navegador que suporti CSS. No tots els navegadors de sota implementen l'especificació complerta, però estan sortint noves edicions ràpid o sigui que això podria canviar aviat. Alguns llocs web descriuen errors i solucions.

Aquestes fonts documenten el nivell de suport en diferents navegadors:

Eines d'autor CSS

(saltar a la següent secció)

Actualment, la majoria d'eines d'autor web proporciona algun tipus de suport per fulls d'estil CSS. La llista de sota no està plena, paro conté (en ordre cronològic) totes les eines que ens han notificat.

Altre software

(saltar a la següent secció)

Especificacions CSS

CSS té diferents nivells i perfils. En línies generals, els navegadors d'escriptori implementen el nivell 1, 2 o 3, d'altres programes implementen el perfil adequat per la seva plataforma: telèfon mòbil, PDA, televisió, impressora, sintetitzador de veu, etc.

Altres especificacions que tenen a veure amb CSS:

Llibre: “Cascading Style Sheets” (3ª ed.) – errata

La història dels CSS està explicada al capítol 20 del llibre Cascading Style Sheets, designing for the Web,(Fulls d'estil en cascada, disseny per la web) de Håkon Wium Lie i Bert Bos (2nd ed., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Vàlid
CSS!Vàlid HTML 4.0! notícia web en format RSS Notícia web sobre Atom

Bert Bos, Contacte CSS
Darrera actualització $Data: 15/07/2010 13:53:05 $ GMT