translation of "CSS button"
original document: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Overview.html
translation: Miguel Segura

Tingui en compte que les següents pàgines contenen contingut traduït de la pàgina web principal de W3C CSS. El contingut original està protegit per drets d’autor, faci el favor de llegir les notes a la part superior de cada página. El traductor solament té el dret d’auto de les traduccions fetes. El traductor agraeix a les següents persones el seu ajut: Wiki, System . El traductor no pot donar cap garantia de què la traducció estigui lliure d’errades, l’únic document actualitzat és el document original en Anglès de W3C. Els comentaris del traductor es tenen en compte de manera especial però no són part del document original.

CSS

El document del què prové utilitza fulls d'estil en cascada (CSS) per millorar la presentació. CSS és una Recomanació del consorci del World Wide Web (W3C) que concedeix als autors i lectors més control sobre l'aparença i disseny de documents HTML i XML.

Utilitzant els CSS, pot controlar:

... i molt més.

Pot integrar un full d'estil dins d'un document HTML, o introdueixi un enllaç a un full d'estil extern que pugui influir a qualsevol número de documents.

Entre els beneficis d'utilitzar CCS a autors són:

CSS està implementant a molts navegadors web, inclosos Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Konqueror i Netscape Navigator.

Per més informació sobre CSS, la seva especificació, tutorials i examens, consulti la pàgina de recursos CSS.

Si escriu pàgines CSS millorat, comprovi els botons que pot afegir!


CSS Vàlid
CSS!Vàlid HTML 4.0!

Steven Pemberton
Bert Bos