translation of "CSS button"
original document: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Menu.html
translation: Miguel Segura

Tingui en compte que les següents pàgines contenen contingut traduït de la pàgina web principal de W3C CSS. El contingut original està protegit per drets d’autor, faci el favor de llegir les notes a la part superior de cada página. El traductor solament té el dret d’auto de les traduccions fetes. El traductor agraeix a les següents persones el seu ajut: CSS, Blog. El traductor no pot donar cap garantia de què la traducció estigui lliure d’errades, l’únic document actualitzat és el document original en Anglès de W3C. Els comentaris del traductor es tenen en compte de manera especial però no són part del document original.

Botons CSS

Li aconsellem que afegeixi els botons CSS a la part baixa de les pàgines que utilitzen fulls d'estil amb tal de que es compleixin les següents directrius:

  1. Solament podrà utilitzar botons trets de les URL que es llisten a baix.
  2. Els botons no s'han d'utilitzar de cap manera que puguin implicar una esponsorització o endorsament del seu producte, servei o lloc d'Internet per part de W3C.
  3. Els botons no poden ser utilitzats per denigrar W3C, les seves organitzacions membres, serveis o productes.
  4. El logo ha de ser un enllaç actiu a http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos
Fet amb CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom
El conjunt de botons a la part baixa són parcialment transparents, de forma que "s'adapten" a l'entorn. Ho entén? Els tres botons estan representants en diferents colors de fons (utilitzant temporalment l'atribut BGCOLOR) a la part de sota:
CSS Fet amb CSS CSS
CSS Fet amb CSS CSS
CSS Fet amb CSS CSS
CSS Fet amb CSS CSS
Les URL per els botons superiors són (d'esquerra a dreta) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts and http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.
CSS vàlid! Si utilitza aquest botó, vol dir que indica que s'ha comprovat la correcció dels fulls d'estil de la seva pàgina Vagi a el validador CSS i comprovi la seva pàgina: li dirà si pot utilitzar aquest logo, i si es que si, li dirà com fer-ho.

Disseny de Logo per Verso [enllaç de tornada a 1997] amb personal W3C.

Håkon Lie